Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các giải pháp » Các dạng mô hình của nhà công nghiệp » Chi tiết
1. Nhịp đơn:
2. Nhiều nhịp:
3. Có cột giữa:
4. Nhịp vòm:
5. Một mái:
6. Khung sàn:
7. Nhiều cột:
8.Có cầu trục: